Oferty grupowe

Na stałe w ofercie programowej posiadamy trzy podstawowe cykle treningów MBSR. W założeniu każdy z nich trwa ok. 8 tygodni.

Pierwszy z nich oferowany jest dla każdego, pozostałe dwa programy treningów MBSR są treningami dedykowanymi dla konkretnej grupy uczestników.

I. "MBSR dla każdego" - tu może przyjść każdy. zobacz

II. "MBSR w zaburzeniach płodności" - dla mających problem z zajściem w ciążę.zobacz

III. "MBSR w czasie ciąży" - dla spodziewających się dziecka.zobacz

 

 WAŻNE!!!
By uczestniczyć w programie MBSR nie jest wymagane, żadne przygotowanie, ani doświadczenie, ale by trening był skuteczny konieczne jest codzienne, samodzielne wykonywanie ćwiczeń według instrukcji otrzymanych od prowadzącego zajęcia.

 

NAJCZEŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

1. Jakie są efekty rozwijania mindfulness (uważności)?

 Treningi Mindfulness rozwijają wiele kompetencji, do najbardziej spektakularnych zaliczyć można:

- konstruktywna nauka metod radzenia sobie z problemami i stresem,
- profilaktyka przed wypaleniem zawodowym,
- nauka uważnego radzenia sobie z trudnymi emocjami,
- nauka przeciwdziałania rozproszeniu umysłu,
- wzmacnianie sił koncentracji,
- kształtowanie doświadczania poczucia własnej skuteczności i aktywnej postawy (w przeciwieństwie do pasywnej).

 2. Jakie techniki wykorzystywane są podczas treningów Mindfulness?

Podczas treningów Mindfulness wykorzystuje się:

- świadome oddychanie – dzięki pracy z oddechem można osiągnąć większą samokontrolę nad automatycznymi, emocjonalnymi reakcjami;
- świadomy ruch („mindful joga”)- połączenie ruchu ciała z oddechem;
- świadomość ciała- dzięki czemu można osiągnąć większą samokontrolę nad reakcjami somatycznymi;
- samoobserwację, świadomość chwili obecnej;
- techniki medytacyjne i kontemplacyjne.

 3. Czy są dowody lub doniesienia naukowe świadczące o skuteczności treningów Mindfulness?

Skuteczność treningów Mindfulness jest potwierdzona licznymi badaniami. Badania przeprowadzano zarówno u ludzi zdrowych, chcących poprawić swoje funkcjonowanie oraz w wielu grupach wymagających wsparcia w radzeniu sobie ( w tym chorych somatycznie, osób z lękiem, z depresją, uzależnionych itd.). Duży zbiór wyników badań naukowych znaleźć można na stronie American Mindfulness Research Association (https://goamra.org/resources/reviewsmeta-analysis/).

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt (formularz kontaktowy).