Warsztaty Mindfulness na Konferencji Psychologii Klinicznej w Poznaniu

W trakcie trwania II Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej p.t. "Oblicza integracji w obszarach teorii i praktyki psychologii klinicznej, która odbędzie się 24-26 listopada w Poznaniu, Ola Dembińska będzie miała zaszczyt poprowadzić warsztat: "Żyj uważnie – wprowadzenie do treningu MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction)".
Z informacji organizatorów wynika, że już 2 tygodnie przed wydarzeniem, wolne miejsca na ten warsztat wyczerpały się... ogromnie cieszy duże zainteresowanie tematyką Mindfulness wśród polskich naukowców :)

Na oficjalnej stronie Konferencji czytamy:

"Do niedawna w teorii i w praktyce psychologii klinicznej dominowało podejście paradygmatyczne, a razem z nim dbałość o respektowanie – specyficznych dla każdej teorii psychologicznej – natury człowieka, standardów w diagnozowaniu, poradnictwie psychologicznym i psychoterapii. Wprawdzie w psychologii klinicznej zawsze obecne były tendencje do integracji założeń różnych modeli teoretycznych w wyjaśnianiu uwarunkowań zaburzeń psychicznych czy łączenie różnych procedur i strategii postępowania terapeutycznego, ale współcześnie jest to doniosły kierunek rozwoju modeli wyjaśniających, działań badaczy i praktyków klinicznych.
Rozwój tego podejścia nie jest spowodowany jedynie względami merytorycznymi, co próbuje mocno podkreślać nurt praktyki diagnostycznej i terapeutycznej opartej na dowodach (evidence-based practice), ale znaczącą rolę odgrywają też względy społeczne i ekonomiczne.
Dominacja podejścia integracyjnego w teorii i praktyce klinicznej, ze względu na jego różne oblicza – ma zapewne pozytywne, jak i negatywne konsekwencje. Czas na refleksję nad wkładem tego kierunku badań i praktyki psychologicznej do stymulowania zjawisk indywidualnych i społecznych zwiększających zdrowie psychiczne jednostki – zwłaszcza nad jego wkładem w polepszanie wiarygodności diagnoz klinicznych, efektywności poradnictwa psychologicznego i psychoterapii."

 

Jakże Mindfulness doskonale wpisuje się w powyższe poszukiwania...