W dniu 05 grudnia 2017 dr Aleksandra Dembińska, na I Śląskiej Konferencji Psychiatrii i Psychologii Klinicznej p.t. "Wieloaspektowe oddziaływania opieki medycznej w obszarze lecznictwa szpitalnego i pozaszpitalnego", zorganizowanej przez SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku,  wystąpiła z posterem.

Konferencja odbyła się pod honorowym patranotem Marszałka Województwa Śląskiego oraz pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Wystąpienie zatytułowane było "Zastosowanie Mindfulness w praktyce klinicznej".

 

Toszek