W dniach 16-17 maja 2016 dr Aleksandra Dembińska, na XXII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „PSYCHOSOMATYKA – AKTUALNE TRENDY I NOWE PERSPEKTYWY”, zorganizowanej przez Instytut Psychologii Stosowanej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oraz Sekcji Medycyny Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego,  wystąpiła z dwoma referatami naukowymi. Jedno z nich poświęcone było Mindfulnessowi. 

Wystąpienie p.t. "Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) w leczeniu i profilaktyce chorób psychosomatycznych" podzielone było na kilka obszarów obejmujących:

1. Na początek klasyka gdyż propagowania Mindfulness nigdy za mało więc: Czym jest Mindfulness?

2. Mindfulness, a niektóre czynniki psychologiczne leżące u podłoża chorób psychosomatycznych.

3. Mindfulness jako zasób.

4. Choroba jako źródło stresu.

5. MBCT (Mindfulness Based Cognitive Teraphy).

Jak zwykle Konferencja psychosomatyczna obfitowała w wiele innych ciekawych wystąpień, zatem tradycyjnie wydarzenie naukowe na wysokim poziomie organizacyjnym i merytorycznym.