MBSRcert

 "Obecnie w Polsce uczą nauczyciele następujących metod: MBSR, MBCT, MBLC, MfS (Breathworks), MfH (Breathworks), MBRP....
Osoby uczące "mindfulness" uczą własnych, autorskich metod, zwykle nie sprawdzonych empirycznie i nie potwierdzonych żadnymi badaniami - jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jakość, działanie tychże kursów. Niektóre z nich mają za sobą lata własnej praktyki medytacyjnej, inne jej nie mają.
Dla własnego bezpieczeństwa polecamy pytać nauczycieli o to jaki certyfikat uzyskali, jakie mają własne doświadczenie praktyki medytacji, w jakich kursach i szkoleniach uczestniczą , czy biorą udział w zalecanych, corocznych odosobnieniach i są w superwizji dotyczącej ich nauczania mindfulness."

 Anna Gubernat
Prezes Zarządu
Polskiego Towarzystwa Mindfulness (PTM)